Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia- pochylnia 2019

18.2 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert- pochylnia -2019

12.5 KBPobierz

specyfikacja tech. pochylnia 2019

3.3 MBPobierz

przedmiar robót - pochylnia 2019

2.2 MBPobierz

projekt nr 2 pochylnia 2019

7.7 MBPobierz

projekt nr 1 pochylnia 2019

7.8 MBPobierz

projekt 3- pochylnia 2019

4.6 MBPobierz

SIWZ - pochylnia dla osób niepełnosprawnych-2019

52 KBPobierz