Rachunek zysków i strat 2021

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa 2021

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Bilans jednostki budżetowej 2021

1.5 MBPobierzPodgląd pliku