• Adres ESP(skrzynka podawcza)
    8 KB
  • Adres ESP(skrzynka podawcza)
    8 KB

Strona główna

Witamy na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu

 

ESP E-puap2 adres: /DPSMODRZEWIEC/skrytka

 

78-331 RĄBINO

t el.fax +48 94 36 43224 ; 94 36 43512

E-mail : sekretariat@dpsmodrzewiec.pl

Domem kieruje dyrektor Krzysztof Reichert.

Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdwińskiego i jest przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego Uchwała nr 23/25/99 z dnia 27 września 1999r.

W skład Domu wchodzą :

1.Dział opiekuńczo-terapeutyczny,

2.Dział księgowości budżetowej i planowania,

3.Dział gospodarczy i obsługi technicznej,

4.Samodzielne stanowisko ds kadr, płac i służby pracowniczej.Nieruchomości wchodzące w skład Domu są mieniem Powiatu świdwinskiego, który z dniem 01.01.1999r. oddał w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu decyzja Zarządu Powiatu Nr GG-7004-27/2001 z dnia 10.12.2001r.

          Decyzje kierujące do Domu z upoważnieniem Starosty Powiatu wystawił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie, miesięczna opłata za pobyt w Domu  wynosi 70 % dochodu mieszkańca ale nie mniej niż 200% kwoty bazowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U. 82/2000)