Plan postepowań na rok 2024

  • Plan zamówień publicznych na rok 2021
    637 KB
  • Roczny plan postępowań o udzielenie zamówień za rok 2020
    632 KB