• Informacja dodatkowa 2020
    6 MB
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020
    796 KB
  • Rachunek zysków i strat 2020
    907 KB