• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia- pochylnia 2019
  18 KB
 • Informacja z otwarcia ofert- pochylnia -2019
  13 KB
 • specyfikacja tech. pochylnia 2019
  3 MB
 • przedmiar robót - pochylnia 2019
  2 MB
 • projekt nr 2 pochylnia 2019
  8 MB
 • projekt nr 1 pochylnia 2019
  8 MB
 • projekt 3- pochylnia 2019
  5 MB
 • SIWZ - pochylnia dla osób niepełnosprawnych-2019
  52 KB